17. Tháng tư 2018 - 14:00
194c5 Đoàn thị điểm k1p3, thành phố sóc trăng
Chia sẻ nó trên:

Mỹ phẩm Angle | Thứ ba, 17. Tháng tư 2018

Tạo điều kiện cho khách được mua sản phẩm giá gốc
- Không qua trung gian , thả ra mua sắm
-Tiện lợi hơn
-Tiết kiệm
- Nhanh hơn