20. Tháng mười 2018 - 8:00 đến 11:30
Chia sẻ nó trên:

Tuyển 8.000 TNV Chương trình "Cảm ơn Mẹ" | Tượng Đài Lý Thái Tổ | Thứ bảy, 20. Tháng mười 2018

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Tổ chức Tình nguyện Việt Nam - VOVN tổ chức Chương trình Cảm ơn Mẹ vào 8h00 ngày 20/10/2018.