02. Tháng mười một 2020 - 8:30 đến 16:00
Zenith Teacher Training, Hanoi
Chia sẻ nó trên:

Essential Weekdays Yoga TTC in Nov 2020 | Thứ hai, 02. Tháng mười một 2020

For the English version: Please check details at the link https://zenithyogavietnam.com/el/landingpage/66/essential-yoga-ttc-in-nov-2019.html



☘️Khóa 200h này là khóa NỀN TẢNG để cho hành trình Yoga của bạn được vững chắc và dễ dàng hơn với sự hệ thống hóa các kiến thức Yoga nền tảng, cung cấp các kiến thức giải phẫu và định tuyến cơ thể.



?Khóa học tập trung từ 2/11 - 27/11 & 7/12 - 18/12/2020



?Lịch học từ thứ 2 - thứ 6 từ 8.30 - 16.00 (1 tiếng nghỉ trưa). Khóa học 6 tuần với 6 giờ 30 phút/ ngày



?Địa điểm: Zenith Yoga Âu Cơ



KHÓA HỌC PHÙ HỢP KHI:

1. Bạn muốn trở thành một giáo viên Yoga

2. Bạn muốn tìm hiểu sâu và được hệ thống hóa các kiến thức Yoga giúp cho việc tập luyện của bạn được AN TOÀN

3. Bạn muốn khám phá giới hạn cá nhân của riêng bạn và quan tâm đến sự phát triển cá nhân

4. Bạn muốn học những cách thực hành an toàn với các vấn đề về chấn thương hoặc tình trạng sức khỏe của bạn

5. Bạn muốn trở thành một phần của cộng đồng những người cùng chí hướng