30. Tháng mười hai 2018 - 9:00 đến 22:00
Chia sẻ nó trên:

MyHanoi & Trò chơi/đồ chơi dân gian | MyHanoi | Chủ nhật, 30. Tháng mười hai 2018

Với mục đích gìn giữ những giá trị văn hóa thông qua việc giới thiệu về các trò chơi/đồ chơi dân gian trong xã hội hiện đại ngày nay MyHanoi mong nhận được sự quan tâm của các bạn.

-----------------------

Chi tiết thông tin xin liên hệ:
Hotline: 0904219421
Email: admin@myhanoi.com.vn
Facebook: MyHanoi
Website: www.myhanoi.com.vn